Vianočná knižka sa otvára

Projekt „Vianočná knižka sa otvára“ je  séria príťažlivých podujatí  určených najmä  pre deti, ale nezabúda ani na tínedžerov a dospelých. Prebieha každoročne v mesiaci  december a je určený na podporu čítania a formovania pozitívneho vzťahu detí a mládeže k slovenskému jazyku. Deťom sú určené predovšetkým rozprávkové, zábavné, náučné i vzdelávacie podujatia a  stretnutia so spisovateľmi ako Gabriela Futová, Andrea Gregušová, Peter Karpinský, Alžbeta Verešpejová, Petra Nagyová Džerengová, Anna Olšovská, Marián Hatala, Jana Bodnárová, Valentín Šefčík, Marta Hlušíková či Jana Mičuchová.  Do programu je zvyčajne zaradený aj večerný hudobno-literárny program venovaný deťom a ich rodičom, premietanie filmov, večerníčkové čítania a vianočné tvorivé dielne. Podujatia prebiehjú vo všetkých 24 pobočkách našej knižnice.

Vyvrcholením projektu býva vydanie katalógu Vianočná knižka sa otvára - Najlepšie detské knihu roka.