Banner

fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:

Aktuálne už aj na webe bibliografia Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za rok 2015 a Zborník Motivačné aktivity s detským čitateľom 2016