Banner

fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:


- Vyplnením Dotazníka spokojnosti môžete aj vy prispieť k zlepšeniu poskytovaných služieb


- Aktuálne už na webe aj bulletin odporúčanej literatúry pre deti a mládež Vianočná knižka sa otvára 2016.