fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:

 - Pobočka na ZŠ Družicová 4 bude v dňoch 21.8. - 25.8.2017 ZATVORENÁ 

- Letný výpožičný čas  od 1.7. - 31.8.2017 - mimoškolské pobočky na Humenskej, Boženy Němcovej, Merkur, Nám. Jána Mathého, Mier a Nezábudka na Poľovníckej budú k dispozícii v upravenom čase, t.j. denne od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 16 hodiny. LitPark bez úpravy výpožičného času

 

Literárne Košice Jána Štiavnického XXII. ročník

Knižnica pre mládež mesta Košice vypisuje XXII. ročník súťaže pre mladých začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického.

Kto sa môže zúčastniť:
- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2017:

  • Každý deň bojujem s trojhlavým drakom
  • V krajine bláznov
  • Ale on je iný!/Ale ona je iná!

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 3. apríla 2017 na adresu: sutazekniznica (@) gmail.com

Predpokladaný termín pre slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 4. máj 2017 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota:
 - Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie,   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 - Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- Karpinský Peter, PhDr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:
 - Formát strany: A4 (297 mm x 210 mm)
 - Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
 - Riadkovanie: 1,5
 - Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman
Rozsah strán:
 - Próza - maximálne 5 normostrán
 - Poézia - maximálne 4 normostrany
Povinné údaje na 1. strane:
 - Meno a priezvisko žiaka
 - Názov témy
 - Meno pedagóga
 - Názov školy
 - Trieda
 - Vek

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky

Plagát