Číta celá rodina 2015

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na V. ročník literárneho festivalu Číta celá rodina, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. - 17. októbra 2015. Podujatie rodinného charakteru je venované všetkým čítajúcim. A aj tentokrát bude prebiehať v dvoch líniách. Prvou je netradičné čítanie na netradičných miestach v základných školách. Druhá línia je venovaná rodine s deťmi. Tvorí ju blok zábavných podujatí, ktorý sa sústredí do areálu Kasární/Kulturpark a určite pobaví všetkých.

Plagát

PROGRAM FESTIVALU:

• PIATOK 16.10.2015

Základné školy

7.30 – 14.30 hod.; Škola, ktorá číta – netradičné čítania s netradičnými čítajúcimi a autormi detských kníh (ZŠ Janigova, ZŠ Jozefa Urbana 10 na Jenisejskej, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurerovej, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Polianska, ZŠ Postupimská, ZŠ sv.Košických mučeníkov na Čordákovej, ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej, ZŠ Trebišovská 10, ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení Košice na Tr. SNP)

LitPark

8.00 hod.; LiStOVáNí, Komisár Vrťapka – scénické čítanie pre deti, pobočka LitPark, Kukučínova 2
17.00 hod.; Literárny večer – neformálne stretnutie s hosťami festivalu moderované Milanom Kolcunom, pobočka LitPark, Kukučínova 2

• SOBOTA 17.10.2015

LitPark

10.00 - 17.30 hod. Spoločenské hry
11.00 hod.; Múza v konzerve – Príbeh kozliatok, divadelné predstavenie
12.00 hod.; Viktória Marcinová – Ako si viac užívať svoje deti, prezentácia pre rodičov
13.00 hod. ; Hujdič Tibor – čítanie deťom
14.00 hod.; Hujdič Tibor – workshop pre rodičov
15.30 hod.; Rozprávky uja Jana – hudobné interaktívne predstavenie
16.30 hod.; Kúzelník Gabi – balónový workshop
17.30 hod. ; Večerníčková rozprávka – číta Ľubica Blaškovičová (E. J. Groch: Tuláčik a Klára )

Bravo

10.00 - 17.30 hod.; Rodinné centrum Stonožka – tvorivé dielne
10.00 - 17.30 hod.; Burza kníh pre deti a mládež
11.00 hod.; Martin Kellenberger – ilustrátorská dielňa

Foxtrot

10.00 hod.; Tibor Hujdič – čítanie pre násť-ročných
11.00 hod.; Spisovateľ má talent !? – súťaž so spisovateľmi (Ružena Anďalová, Roman Brat, Petra Braunová, Oľga Feldeková, Zuzana Štelbaská)
12.00 hod.; Domček, domček, kto v tebe býva –hádanky, básničky, pesničky a rozprávky
pre najmenších
14.30 hod.; Babadlo – Sen jedného duba, bábkové predstavenie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.