Číta celá rodina 2014 - IV.ročník

Knižnica pre mládež mesta Košice a OZ Slniečkovo pripravili 4. ročník rodinného literárneho festivalu Číta celá rodina. Toto podujatie s bohatým programom pre deti a ich rodičov sa uskutočnilo v dňoch 17. - 18.októbra 2014 v priestoroch košických základných škôl, Detskej fakultnej nemocnice a areálu Kasárni/Kulturpark, sídla pobočky LitPark.

Úvodný deň festivalu sa sústredil nielen na samotné čítanie, ale aj na prezentáciu jeho netradičných spôsobov. Usporiadatelia sa takto prostredníctvom literatúry pokúsili spojiť nielen deti, ale aj ich rodičov a tiež samotnú školu s jej zamestnancami. Druhý, záverečný deň zas prinesol bohatý celodenný program s aktivitami pre celé rodiny, ktoré prebiehali v areáli Kasárni/Kulturpark na Kukučínovej ulici.

 

Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice: „Festival Číta celá rodina bol rozdelený na tri programové bloky. Prvým bolo čítanie na školách - Škola, ktorá číta. Ten druhý sprostredkoval stretnutie s festivalovými hosťami na Literárnom večere, moderovanom Milanom Kolcunom a tretí predstavoval celodenný program pre rodiny s deťmi, ktorý prebiehal priamo v knižnici, ale aj v ďalších priestoroch areálu Kasární/Kulturpark. Návštevníci si užili rozprávkové divadielka, hry, tvorivé dielne, stretnutia so spisovateľmi, sčítaného Pána Mrkvičku či zábavného Uja Ľuba – junior a burzu kníh a gramoplatní. Nechýbali zaujímavé podujatia pre rodičov o tom ako a čo čítať svojim deťom, aby z nich vyrástli múdri, dobrí a šikovní ľudia, ktoré nám odprezentovali PhDr. Ľudmila Hrdináková a Mgr. Natália Mazanová z projektu Mama, tata čítajte s nami a Mgr. Tibor Hujdič, známy propagátor čítania.“

Festival Číta celá rodina je každoročne zameraný na podporu čítania a to s osobitným dôrazom na čítanie v rodinách. Jeho špecifikom zostáva rodinný charakter, ktorý bol opäť umocnený prítomnosťou tvorcov detských kníh. V tomto roku festivalový program spestrilo čítanie priamo na školách a to nielen v triedach, ale tiež na iných netradičných miestach ako napríklad na chodbách, školských dvoroch, v telocvičniach, kabinetoch, zborovniach či jedálňach. Cieľom bolo zapojiť okrem žiakov aj všetkých zamestnancov a priateľov školy a samozrejme v neposlednom rade aj samotných rodičov. Organizátori tak chceli ukázať, že čítať sa dá naozaj vždy a všade, pričom sa inšpirovali Prestávkovým minifestivalom čítania, ktorý pripravili Nadácia Pontis v spolupráci s Tiborom Hujdičom v Bratislave. V Košiciach sa ale čítalo súčasne na viacerých základných školách a tiež v Detskej fakultnej nemocnici, kde sa do čítania zapojili okrem hospitalizovaných detí aj lekári, sestričky a ďalší zdravotnícky personál. Čítanie sa neobmedzílo iba na prestávky, ale do kníh sa všetci začítali aj počas vyučovacích hodín, voľných hodín, vo chvíľach pred i po vyučovaní aj počas chvíľ trávených v detských kluboch. „Každá z čítajúcich škôl mala po celú dobu čítania pri sebe jedného z našich festivalových hostí, akéhosi garanta, ktorý dohliadal na to, aby sa čítanie dostalo všade a ku všetkým“, doplnila riaditeľka knižnice.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky a finančne ho podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Spoluorganizátori a programoví partneri: Bábkové divadlo v Košiciach a Babadlo z Prešova, Nadácia Kosit, Rodinné centrum Stonožka a košické základné školy - ZŠ Družicová 4, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21,  ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení, Tr. SNP 1, ZŠ Janigova 2, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Polianska 1, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, ZŠ Trebišovská 10

Hostia festivalu: Ružena Anďalová, Roman Brat, Oľga Feldeková, Margit Garajszki, Marta Hlušíková, Jana Mičuchová, Ján Milčák, Alena Penzešová, Valentín Šefčík.

Fotogaléria